Bahis Yasası 2013 Değişiklikleri

 

Türkiye’de bahis oyunlarını düzenleyen ve Spor-Toto Genel Müdürlüğü’nün denetimine bırakan bahisle ilgili yasada 2013 yılının Ağustos ayında bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle lisanssız olarak bahis oynattığı tespit edilen ve buna aracılık eden kişilere öngörülen cezalar arttırıldı. Ayrıca bu tür bahisleri oynayan kişilere de para cezası getirildi.

 

Yasanın Tam Metni

TBMM’de 12/7/2013 tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazete’de 2 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan 6495 nolu BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’da bahisle ilgili değişikliklerin tam metni şu şekilde:

MADDE 3 – 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.”

 

Neler Değişti?

7258 nolu yasanın 2008 yılında eklenen 5 nolu maddesine göre yasadışı bahisleri düzenleyenlere 1 yıldan, 3 yıla kadar hapis, ayrıca 10 bin liraya kadar da adli para cezası veriliyordu. Yurt dışında oynatılan ve internet üzerinden Türkiye’de oynatanlara 2 yıldan, 5 yıla kadar hapis cezası, para nakline aracılık edenlere ise 1 yıldan, 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyordu. Yani yasa dışı bahisi düzenleyenler 7258 sayılı kanuna göre, oynayanlar ise kabahatler kanuna göre ceza alıyordu. 2013 yılında yapılan değişikliklerle bahis oynatanlara 1 -3 yıl yerine 3 – 5 yıl, internet üzerinden Türkiye’de oynatanlara 2 -5 yıl yerine 4 – 6 yıl, para nakli için 1 -3 yıl yerine 3 – 5 yıl hapis cezası getiriliyor. Bahis oynayan kişilere ise kabahatler kanunu yerine 7258 nolu yasa gereğince 5000 TL – 20000 TL arasında para cezası öngörülüyor.

 

Yasa Uygulanıyor Mu?

Bu yasanın yürürlüğe girdiği 2013 Ağustos ayından beri genellikle doğu illerinde gerçekleştirilen yasadışı bahis oynatılan dükkan, kahvehane gibi yerlere yapılan operasyonlar devam etti ve basına yansıdı. Ancak internet üzerinden Bets10, Tempobet, Süperbahis ve Forvetbet gibi sitelerde bahis oynayan kişilere karşı uygulanmış herhangi bir cezayla ilgili bir haber yayınlanmadı. Bu yabancı bahis şirketleri de Milli Takım’ın tüm yurtdışı maçlarında stadyumlarda reklamlarıyla yer almaya devam etti. Kasım ayında BDDK tarafından bankalardan bahis şirketlerine para yatırılan kredi kartlarının kapatılması istendi ancak bu konuda da bir gelişme sağlanamadı.